Marte Meo

Marte Meo-metoden har utvecklats av Maria Aarts från Holland. Metoden bygger på studier om hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta bidrar till barnets sociala utveckling. Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

”Ur samspelet föds kraften till förmåga för utveckling”
Att filma barn och personal i den dagliga verksamheten gör det möjligt att se barnets signaler, uttryckssätt och behov. Tillsammans kan man då hitta nya sätt att utveckla och stärka pedagogens förmåga att bemöta barnet. Bildens kraft är hjälpsam när det gäller att komma rätt i kommunikationen. Bilden blir ett visuellt stöd som bevaras i minnet hos pedagogen.

När eleven får utvecklingsstöd enligt metodens åtta principer, utvecklas elevens nödvändiga förmågor i klassrummet och nödvändiga förmågor för att kunna leka och samarbeta med andra barn. Därmed ökar tryggheten hos eleven och vi kan se att de önskade beteendena ökar.

Pedagogen ges kunskap om att behålla sitt positiva ledarskap, att stödja och vägleda barnet steg för steg till önskat resultat.

 

  • Marte Meo-metoden kan användas för att utveckla den inlärningsfrämjande kommunikationen och stimulera den språkliga inlärningen.
  • Marte Meo-metoden vilar på en vetenskaplig grund och forskning visar på metodens goda effekter. 

”Marte Meo” är latin och kan fritt översättas till ”av egen kraft”.
 

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut