Ansökan barnomsorg

Välkommen till ansökan om plats i förskolan, dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg och fritidshem/skolbarnsomsorg.

Vill du ansöka om plats för ditt barn ska ansökan göras senast fyra månader före det datum du vill ha placeringen.

 

Gör din ansökan här.

 

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Tibro kommun.

Uppgifter som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/dagbarnvårdare/fritidshem samt debitering av avgift.

Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL), och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter en skriftlig begäran en gång per kalenderår. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till:

Tibro kommun

543 80 Tibro

Länk till regler, taxor, barnomsorg och skolor.

 
 

Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2017-05-10 Skriv ut

Tjänster och information